0
POŁĄCZENIE SIŁ TO POCZĄTEK,
POZOSTANIE RAZEM TO POSTĘP,
WSPÓLNA PRACA TO SUKCES.

HENRY FORD

Czekamy na pytania od Państwa!

Polityka prywatności

Zakres obowiązywania

Niniejsze zasady polityki prywatności informują użytkowników o sposobie, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych przez odpowiedzialnego oferenta

Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH
Friedrich-Franz-Straße 19
D-14770 Brandenburg an der Havel

Telefon: +49 (0) 3381 80 40 24 10
Faks: +49 (0) 3381 80 40 24 19
Email: info@knrbb-gmbh.de

na niniejszej stronie internetowej (zwanej w dalszej części „Ofertą”).

Podstawy prawne ochrony danych określa federalna ustawa o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz ustawa o telemediach (TMG).
Zwracamy uwagę, że transmisja danych oparta o internet wykazuje luki bezpieczeństwa, w związku z czym nie jest możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Pliki cookie

Strony internetowe używają częściowo plików cookie, tzw. ciasteczek. Pliki cookie nie wyrządzają komputerom żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby naszą ofertę uczynić bardziej przyjazną dla użytkowników, a także efektywniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę w komputerze.
Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „ciasteczka sesyjne”. Po skończeniu wizyty na stronie są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają zapisane w urządzeniu końcowym do czasu ich ręcznego usunięcia. Takie pliki cookie pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę podczas następnej wizyty na naszej stronie.
Możliwe jest zdefiniowanie ustawień przeglądarki w taki sposób, aby informowała o zapisie plików cookie i umożliwiała ich akceptację jedynie w wyjątkowym przypadku albo generalnie uniemożliwiała zapis plików cookie bądź jedynie w określonych przypadkach; można również aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Dane dostępowe / logi serwerowe

Oferent (względnie jego dostawca usług internetowych) rejestruje dane dotyczące każdego wejścia na stronę oferty (tak zwane logi serwerowe). Dane dostępowe obejmują następujące informacje:
nazwę otwieranej strony internetowej, plik, datę i godzinę zdarzenia, wielkość transmisji danych, komunikat o pomyślnym dostępie do strony, typ używanej przeglądarki wraz z jej wersją, system operacyjny użytkownika, adres strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany za pomocą odnośnika, adres IP i dostawcę usług internetowych.
Oferent wykorzystuje rejestrowane informacje wyłącznie do analiz statystycznych, służących administrowaniu, bezpieczeństwu i optymalizacji oferty. Oferent zastrzega sobie prawo do późniejszej weryfikacji zarejestrowanych informacji, jeżeli w wyniku konkretnych poszlak istnieje uzasadnione podejrzenie wykorzystania niezgodnego z prawem.

Kontakt z oferentem

W przypadku nawiązania kontaktu z oferentem (na przykład przy użyciu formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej) informacje o użytkowniku są rejestrowane w celu obsługi zapytania oraz na wypadek późniejszych pytań dodatkowych.

Postępowanie z danymi osobowymi

Dane osobowe to informacje, z pomocą których można zidentyfikować daną osobę, czyli dane pozwalające odtworzyć kontakt z daną osobą. Należą do nich nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. Również informacje o zainteresowaniach, hobby, członkostwie w organizacjach lub odwiedzanych stronach internetowych należą do danych osobowych.

Oferent przetwarza, wykorzystuje i przekazuje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie, gdy jest to dozwolone prawem lub gdy użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

YouTube, Google Map - zintegrowane usługi i treści podmiotów trzecich

W części naszej oferty online zostały zintegrowane treści osób trzecich, na przykład filmy w serwisie YouTube i mapy serwisu Google Maps. Integracja tych treści wymaga każdorazowo, żeby ich oferenci (zwani w dalszej części „oferentami trzecimi”) rejestrowali adresy IP użytkowników. W przeciwnym wypadku nie mogliby bez adresu IP przesłać określonych treści do przeglądarki danego użytkownika. Oznacza to, że adres IP jest niezbędny do przedstawienia tych treści. Staramy się korzystać tylko z takich treści, których oferenci używają adresu IP wyłącznie do przesłania określonych treści. Nie mamy jednak wpływu na to, jeżeli oferenci trzeci rejestrują adres IP np. w celach statystycznych. Gdy jest nam to wiadome, informujemy o tym fakcie użytkowników.

Strony internetowe oferentów trzecich / odsyłacze

Nasz oferta online zawiera odsyłacze do innych stron internetowych. Nie mamy jednak wpływu na przestrzeganie przez ich operatorów przepisów o ochronie danych. Odsyłacze do stron internetowych osób trzecich nie stanowią aprobaty operatorów strony www.herole.de dla prezentowanych tam treści. Operatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dostępność lub treść owych stron internetowych ani za szkody lub naruszenia prawa, powstałe wskutek korzystania – niezależnie w jaki sposób – z tego rodzaju treści. Odsyłacze do innych stron internetowych zamieszczono tylko dla wygody użytkowników niniejszej strony internetowej. Połączenie z tymi stronami internetowymi odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

Odwołanie, zmiany, korekty i aktualizacje

Użytkownik ma prawo wnioskować o udzielenie mu nieodpłatnej informacji o danych osobowych, jakie zostały na jego temat zarejestrowane. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do skorygowania nieprawidłowych danych, zablokowania i usunięcia jego danych osobowych, o ile nie stoi temu na przeszkodzie ustawowy obowiązek przechowywania danych.

Niniejsze zasady polityki prywatności zostały opracowane w oparciu o naszą najlepszą wiedzę i intencje, z wykorzystaniem szablonu polityki prywatności przygotowanego przez adwokata Thomasa Schwenke - I LAW it (http://rechtsanwalt-schwenke.de/smmr-buch/dat... ).

01.07.2017
Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH
Friedrich-Franz-Straße 19
D-14770 Brandenburg an der Havel

Telefon: +49 (0) 3381 80 40 24 10
Fax: +49 (0) 3381 80 40 24 19
E-Mail: info@knrbb-gmbh.de

Steuer-Nr. 048/112/02474
HRB 24569 Potsdam
USt-IDNr. DE279271360